arrow
arrow

Kontakt

LJbilje d.o.o Ljubinje

Crnogorski put bb, Ljubinje, Hercegovina - BIH

Tel +387 59 621 598;
+381 11 23 10 771
Mobilni: +387 65 681 953, 

rico.prodaja@gmail.com
ljbiljeljubinje@gmail.com

1000 знакова

Tehnološka inovacija 2008 god.

PONUDA USLUGA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE,
EKOLOGIJE, TURIZMA I MENADŽMENTA

I USLUGE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

a) IZRADA STRATEGIJA:

- razvoja poljoprivrede opštine, regije,
- ruralnog razvoja opštine,
- lokalnog ekonomskog razvoja opštine, regije.

b) IZRADA PROJEKATA:

- lekovito bilje-plantažna proizvodnja,
- voćarstvo - jagodasto, jabučasto, koštičavo i šumsko voće,
- vinogradarstvo,
- staklenička proizvodnja povrća i cveća,
- šampinjoni i šiitaka,
- stočarstvo - ovčarstvo, kozarstvo, svinjogojstvo, živinarstvo,
- pčelarstvo,
- ribarstvo,
- mini farme divljači,
- mini prerađivački kapaciteti za preradu - mini mlekare, mini klanice, prerada voća i dr.
- i drugi projekti po zahtevu naručioca.c) EDUKACIJE I SEMINARI:

- metode organske biljne proizvodnje i sakupljanja šumskih plodova i lekovitog bilja kao 
proizvoda organske poljoprivrede;
- plantažiranje lekovitog bilja, plasman i rentabilnost,
- rasadnička i plastenička proizvodnja povrća i cveća,
- problematika zaštite i rezidbe voća,
- problematika kalemljenja voća.II USLUGE IZ OBLASTI EKOLOGIJE

a) PROJEKTI- projekat reciklaže PET ambalaže,
- projekat proizvodnje energetskih peleta od biomase,
- projekat proizvodnje organskog đubriva u granulama,
- projekat rekultivacije deponija i rudnika,
- projekat otpadnih voda,
- projekat dekoracije i vanjskog uređenja,
- projekat "Zasadimo lavandu, izvadimo ambroziju",
- ostali projekti iz oblasti ekologije, po zahtevu naručioca.b) EDUKACIJE I SEMINARI

- rekultivacija komunalnih deponija,
- farme u funkciji ekologije,
- obnovljivi izvori energije u funkciji ekologije.III USLUGE IZ OBLASTI TURIZMA

a) Projekti, studije, elaborati, po zahtevu naručioca,
b) Strategija razvoja turizma opštine, regije,
c) Edukacije i seminari:

- Seoski turizam,
- Privatni smeštaj,
- Kategorizacija privatnog smeštaja i seoskih turističkih domaćinstava.IV KONSULTANTSKE USLUGE PRI UVOĐENJU I SRETIFIKACIJI SISTEMA 
MENADŽMENTA
- kvalitetom prema standardu ISO 9001,
- zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001,
- zdravljem i bezbednošću na radu prema OHSAS 18001,
- bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000,
- sertifikacija HACCP sistema prema zahtevima Codex Alimentarius-a.V EDUKACIJE I SEMINARI za uvođenje GLOBAL GAP standarda u primarnoj 
proizvodnji

media-share-0.02.01.cf5ec9a7776729695cc3f79fac9bc77d9d5610c204afb4765c2d41ba5ed75db9-Picture
media-share-0.02.01.cf5ec9a7776729695cc3f79fac9bc77d9d5610c204afb4765c2d41ba5ed75db9-Picture
media-share-0.02.01.c4757ee726e0b5986508a2afba018bf306708ccacbfe16046c8464748c43f82c-Picture
media-share-0.02.01.c4757ee726e0b5986508a2afba018bf306708ccacbfe16046c8464748c43f82c-Picture
zalfija
zalfija
zalfija
zalfija
media-share-0.02.01.baad3b1bc5e3e2c8ac91048957a43066e30820fde9f4bad9346fc925e8e04ce5-Picture
media-share-0.02.01.baad3b1bc5e3e2c8ac91048957a43066e30820fde9f4bad9346fc925e8e04ce5-Picture
zalfija
zalfija
vrijesak-250x250
vrijesak-250x250
media-share-0-02-01-6445b5fbfd37ac216387f4dffdbd2c3819e101be5afdb1a686a1d57210bfdec8-Picture
media-share-0-02-01-6445b5fbfd37ac216387f4dffdbd2c3819e101be5afdb1a686a1d57210bfdec8-Picture
zalfija
zalfija