arrow
arrow

Kontakt

LJbilje d.o.o Ljubinje

Crnogorski put bb, Ljubinje, Hercegovina - BIH

Tel +387 59 621 598;
+381 11 23 10 771
Mobilni: +387 65 681 953, 

rico.prodaja@gmail.com
ljbiljeljubinje@gmail.com

1000 знакова

Tehnološka inovacija 2008 god.

01Lavanda (Lavandula sp.) fam. Lamiaceae je od davnina poznata aromatična biljka koja se koristi u narodnoj medicini, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Posljednjih godina interes tržišta za ovom biljnom vrstom u stalnom je porastu pa je plantažno gajenje lavande u ekspanziji u mnogim zemljama.

Zbog svojih karakteristika lavanda ima višestruku namjenu:

lavanda je višegodišnja (15 -20 god.), kserofitna, žbunasta biljka iz porodice usnatica;

osim u mediteranskom području lavanda se uspješno uzgaja i u kontinentalnim krajevima, na nadmorskoj visini do 1200 m (u Francuskoj do 1500m);

neki proizvođači preporučuju gajenje lavande na visini između 700-1200 m;

  • može podnijeti niske temperature i mrazeve bez oštećenja do -30C;
  • za plantažno gajenje lavanda se sadi u redove na rastojanju 80-100 cm sa razmakom između biljaka 60-80 cm, za 1ha potrebno je 10.000-20.000 kom;
  • sadnja biljaka obavlja se u redovima, po mogućnosti u smjeru sjever-jug;
  • jesenja sadnja ima mnogo prednosti u odnosu na proljećnu, primanje sadnica zasađenih u jesen daleko je bolje, a osim toga biljke se već u prvoj godini jače razvijaju i daju izvesnu količinu cvasti, pošto do proljeća prebole povrede nastale prilikom sadnje;
  • jesenju sadnju treba obaviti krajem oktobra ili u novembru, zavisi od vremenskih i drugih uslova, a ako se vrši u proleće, treba saditi što je moguće ranije, u februaru ili martu, a najkasnije do početka aprila;
  • vegetacija počinje već pri temperaturi vazduha od 9 C;
  • moćan korjenov sistem, otpornost prema niskim temperaturama i suši, omogućuje da se lavanda uspješno koristi u zaštiti zemljišta od erozije.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE LAVANDE

POGLEDAJTE FILM O LJEKOVITOM BILJU 

 

media-share-0-02-01-6445b5fbfd37ac216387f4dffdbd2c3819e101be5afdb1a686a1d57210bfdec8-Picture
media-share-0-02-01-6445b5fbfd37ac216387f4dffdbd2c3819e101be5afdb1a686a1d57210bfdec8-Picture
media-share-0.02.01.baad3b1bc5e3e2c8ac91048957a43066e30820fde9f4bad9346fc925e8e04ce5-Picture
media-share-0.02.01.baad3b1bc5e3e2c8ac91048957a43066e30820fde9f4bad9346fc925e8e04ce5-Picture
media-share-0.02.01.c4757ee726e0b5986508a2afba018bf306708ccacbfe16046c8464748c43f82c-Picture
media-share-0.02.01.c4757ee726e0b5986508a2afba018bf306708ccacbfe16046c8464748c43f82c-Picture
zalfija
zalfija
zalfija
zalfija
zalfija
zalfija
vrijesak-250x250
vrijesak-250x250
zalfija
zalfija
media-share-0.02.01.cf5ec9a7776729695cc3f79fac9bc77d9d5610c204afb4765c2d41ba5ed75db9-Picture
media-share-0.02.01.cf5ec9a7776729695cc3f79fac9bc77d9d5610c204afb4765c2d41ba5ed75db9-Picture